Beyanname verme süresinin 1 ay erkene çekilmesine itiraz

  • 13 Ekim 2021 10:16

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik getiren yasa tasarısının yıllık beyannamelerin verilmesi için bir aylık süre içerdiğini ve bunun uygulanamaz bir karar olduğunu belirtti. 'Finansal danışmanların, mevcut şartlarda bile yükseltilmesi zor olan gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini sunmaları mümkün değildir' dedi.

Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 'Teklifi ve küçük esnaf, sosyal içerik üreticileri, gelir vergisi tarımsal destekler içinde, muafiyet sağlandığı ve vergi işlemleri için vergi muafiyeti için vergi muafiyeti öngören' Türkiye Büyük Millet Meclisi, plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Bazı Yasalar', önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunulacak. Kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TÜRMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kartaloğlu, bu adımları vergiye uygunluğun artırılması ve işlemlerin kolaylaştırılması açısından olumlu bulduklarını, ancak vergi beyannamelerinin verilmesi için son tarihlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kanun teklifi ile Gelir Vergisi, Vergi Usulü, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Bankacılık Kanunu ve Damga Vergisi Kanunlarında değişiklik yapılacağını belirten Kartaloğlu, dördüncü dönem geçici vergi beyannamesinin kaldırıldığını ve bunun çok doğru bir karar olduğunu ve toplumsal beklentiyi karşıladığını belirtti.

Öte yandan söz konusu teklifte yıllık beyanname teslim tarihlerinin bir ay öne alınmasının öngörüldüğüne işaret eden Kartaloğlu, 'Yıllık beyanname teslim tarihlerinin öne alınması uygulanamaz bir karardır. Mevcut koşullarda bile yükseltilmesi zor olan gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin Mali Müşavirlere sunulması mümkün değildir. 'değerlendirmesini yaptı.

Yıllık gelir vergisi beyannamesi ile takvim yılında elde edilen gelirlerin Şubat ayının başından 25. günün akşamına kadar beyan edilmesinin hedeflendiğini belirten Kartaloğlu, şöyle konuştu:

'Bu yönetmelik, son dönem geçici vergisinin kaldırılması ve kurumlar vergisi beyannamesinin nisan-Mart ayları arasında geri çekilmesine ilişkin düzenlemelerle birlikte değerlendirilmelidir. Yıllık beyannamelerin beyan süresinin bir ay ileriye taşınması, başvuruda yer alan bilgi ve belge akışına uygun olarak belirlenen sürelerde değişikliğe ve bazı durumlarda bu beyannamelerin verilme süresinde sağlıklı bir süreye neden olabilmektedir. Dolayısıyla yıllık vergilerin beyan sürelerinin değiştirilmemesinin uygun olacağını düşünüyoruz.'

Benzer Haberler

Yorumlar (0)

Henüz bu haber için hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.